constructieberekening, constructeur, engineering, beton, staal, hout, funderingen, advies, vergunning, draagconstructie

Registerconstructeur, Constructief Specialist

Bouwen en Verbouwen

Voor de nieuwbouw van bouwwerken en voor alle aanpassingen aan de hoofddraagconstructies van bestaande bouwwerken is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) vereist. Onderdeel van de indieningsvereisten voor de omgevingsvergunning zijn de constructieve berekeningen. Ook als er geen vergunning nodig is, dient de nieuwbouw, uitbreiding of aanpassing te voldoen aan het bouwbesluit. Voor meer informatie kijk op de site van de Rijksoverheid voor de regels uit het bouwbesluit. Een bevoegd constructeur kan aantonen of het bouwwerk aan het bouwbesluit voldoed. Dit is 1 van de diensten van CABZ